Puheilo Oy tarjoaa puheterapiakuntoutusta lapsiasiakkaille Kelan rahoittamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Puheilo Oy toimii Kelan palveluntuottajana 2023 alkaneella sopimuskaudella pääosin Porin, Ulvilan ja Kankaanpään alueilla. Puheterapiakuntoutusta tarjotaan suomen kielellä ja terapiatilanteissa käytetään tarvittaessa apuna kuvia, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Puheterapiakäynnit toteutetaan yrityksen vastaanotolla tai asiakkaan arkiympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa. Asiakkaan on mahdollista hakea matkakorvauksia Kelasta terapiaan liittyvistä matkoista vastaanottokäyntien osalta. Vastaanottotila sijaitsee Tiilimäellä lähellä Satasairaalaa. Tiloissa on esteetön kulku ja opaskoirat ovat tiloissa sallittu. Puheilo Oy:llä on ryhmäpotilasvakuutus, ryhmätapaturmavakuutus sekä ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Tietoa puheterapiasta

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen ja kommunikaation sekä äänen häiriöitä. Myös syömis- ja nielemistoimintojen arviointi ja kuntoutus ovat osa puheterapeutin työnkuvaa. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Lähipiirin ohjaus ja itsenäisesti tehtävät harjoitukset ovat osa puheterapiakuntoutusta. Puheterapeuttinen kuntoutus voi tapahtua Kelan järjestämänä, jos lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät. Tällöin hoitava taho laatii kuntoutussuunnitelman. Lisätietoa puheterapiasta www.puheterapeuttiliitto.fi

→ Tietoa puheterapeutista

→ Yhteystiedot